Privacyverklaring (AVG) Bullpower Bootcamp
Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.
Devine Sports/ Bullpower Bootcamp verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● IP-adres
● Gegevens over uw surfgedrag
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en/ of telefonisch
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Adresgegevens
● Geboortedatum
● Geslacht
● Voor- en achternaam
● Foto’s voor reclamedoeleinden

Bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bullpowerbootcamp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.
Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je er mee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.

Waarom we gegevens nodig hebben
Devine Sports/ Bullpower Bootcamp verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling.
● Verzenden van eventuele reclamefolders.
● U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
● Om goederen en diensten bij u af te leveren.
● Bullpower Bootcamp analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
● Bullpower Bootcamp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
● Bullpower Bootcamp verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Devine Sports/ Bullpower Bootcamp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Bullpower Bootcamp verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bullpower Bootcamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bullpowerbootcamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Bullpower Bootcamp zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Devine Sports/ Bullpower Bootcamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bullpowerbootcamp.nl